Blog

Để có thể chạy traffic user trên WOWLink, bạn cần cài 1 đoạn mã js trên website để user có thể lấy mã. Bạn hãy truy cập admin của website sau đó cài đoạn mã dưới đây vào footer hoặc phần nội dung cuối của trang. 

Phát hành vào: 14:46 17/04/2024